Logo
Logo

Föreningen har till ändamål att arrangera samt upprätthålla säkerheten vid spel inom AFK. Föreningen finns som en samlingspunkt för nybörjare som veteraner inom sporten airsoft.

Verksamhetsgrenar: Airsoft

Hemsida: http://www.paccy.se/afk

Antal medlemmar
2021: 0
2019: 6
AFK