Logo
Logo

Bli medlem i Pennybridge Magic 2022

Vi är en grupp människor i Örebro som spelar Magic regelbundet tillsammans. Vårat mål är att främja Magicscenen i Örebroområdet och se till att det finns lokaler spela i.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.