Logo
Logo

Bli medlem i NG Spelförening 2022

Vi är en skolförening som arbetar för att ungdomar (16 - 18 år) på och utanför skolan skall engagera sig i vår spelförening. Vi vill främst attrahera de som inte har andra intressen och vara en alternativ grupp för de som inte finner sig hemma i mer traditionella hobbys.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.