Logo
Logo

Bli medlem i Game Bros 2022

Game Bros är en spelförening med fokus på barn och ungdomar med inriktning gaming.
Vi bildades 2013 och hade då en vision om att genom gaming vara en mötesplats för unga med fokus på att odla god nätkultur, fånga upp de i riskzonen från att hamna i utanförskap, annorlunda, introverta. Men även vara kontakt mot vårdnadshavare och anhöriga att informera om fördelarna men också farorna med den nätkultur som råder.
Vi vill också med föreningen verka för gemenskapen och lyfta kompetenser, intressen och uppmuntra/coacha.

Alla är välkomna oavsett ålder, kön, sexuell läggning, ursprung, religiös tro etc. Vi accepterar inte mobbning eller kränkande beteende och vi följer svensk lagstiftning och internationella avtal.
Sedan bildandet 2013, har vi bla genomfört LAN, arrangerat läger för barn och ungdomar 13-25 år. Vi har arbetat på ex. Birdie, StorCon och samarbetat med riksförbundet Goodgame med e-sportsprojekt med stöd av Jordbruksverket.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.