Bli medlem i Drömdalen 2020

Drömdalen sysslar med aktiviteter relaterade till My Little Pony-universumet som ökar intresset för samlande, engagemang inom och kreativitet kring My Little Pony-universumet.

Information om medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas via Kippu: https://kippu.events/sv/store/order/96
Ditt medlemskap blir godkänt när din medlemsavgift är betald.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.