Logo
Logo

Bli medlem i Glimåkras brädspelsvänner 2022

Glimåkras brädspelsvänner är en förening som vill främja spel i alla dess former och gemenskap. Föreningen organiserar spelträffar en gång i veckan under Glimåkra folkhögskolas höst och vårterminer. Träffarna äger rum fredagar 13,00. Medlemmarna träffas för att spela och umgås men har även som mål att värva nya medlemmar, åka på spelkonvent och köpa in nya spel.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.