Bli medlem i Alfta Spelförening 2020

Alftas Spelförening - gemenskap genom spelhobby.

Information om medlemsavgift

Medlemsavgiften är bestämd till 25 kronor för 2019, och betalas med swish!

123 - 566 46 69

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.