Logo
Logo

Bli medlem i Gamingfamiljen 2022

Gamingfamiljen är en avdelning inom föreningen Digital Spelkultur. Vår verksamhet riktar sig till familjer som spelar tevespel. En del av oss är familjer av gamers, andra är familjer där bara barnen spelar dator- och tevespel. Vi vill dock göra det tillsammans där vi kan både kan umgås och utforska vad det innebär att vara familjer där spelas mycket. Vi har veckovisa träffar. Välkomna!

Information om medlemsavgift

Betala in 100 kr per halvår till vår moderförenings Swishnummer (1234275194). Ange "Gamingfamiljen" och ditt namn som meddelande. Avgiften är familjevis och inte individuellt! Anmäl varje familjemedlem separat.

123 - 427 51 94

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.