Logo
Logo

Bli medlem i Playnet.nu 2022

Playnet.nu är en spelförening så att personer i alla åldrar ska kunna ha en mötesplats online, där vi spelar, umgås och har det trevligt.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.