Logo
Logo

Bli medlem i Gryningens Lajvsällskap 2022

Gryningens lajvsällskap är en liten lajvförening där medlemmarna ägnar sig åt hantverk samt åker på lajv tillsammans.

Information om medlemsavgift

Gryningens lajvsällskap har en medlemsavgift på 50 kr. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 50 kr till föreningens plusgiro: 1595978-6. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.