Bli medlem i DSK 2020

Digital Spelkultur är en ideell förening som verkar för att främja spelkulturen hos ungdomar och unga vuxna. Föreningens främsta verksamhet är att arrangera konventet TVspelsjam med inriktning mot just digital spelkultur. Under detta arrangemang anordnas bland annat föreläsningar, workshops, tävlingar. Konventet är också en mötesplats som bjuder in till samhörighet och interaktion mellan människor i en välkomnande och avslappnad miljö. Det anordnas även caféverksamhet och andra aktiviteter under arrangemanget. Allt detta i en helt drog- och alkoholfri miljö. Konventen har en besökarskara på ca 200 personer under 3 dagar. Förutom TVspelsjam så arrangerar föreningen också bl.a. tv-spelkvällar varje vecka.

Föreningens medlemmar består av personer mellan 7 och 45 år. Medlemsavgiften för DSK är 50 kr/år och som medlem stödjer man föreningens fortsatta arbete, får rabatt på inträde till TVspelsjam, mm.

Föreningen vill även lyfta fram den digitala spelkulturen som en kulturform som bör få ett större utrymme inom kulturlivet.
I dagsläget har spelkulturen inte en erkänd roll i samhället och beskrivs ofta felaktigt som en okreativ fritidssyssla. Den uppfattningen vill vi ändra på och istället belysa det faktum att speltillverkning är en konstform som innehåller berättarskap, musikalisk komposition, grafisk design med mera. Utöver detta vill vi också belysa tv- och dataspelens påverkan på den tekniska och samhällsnyttiga utvecklingen som skett de senaste 40 åren.

Föreningen vill även belysa genusfrågor inom spelindustrin som i dagsläget är en mansdominerad bransch och där kvinnor ofta framställs på ett diskriminerande sätt. Jämställdhet är en fråga vi aktivt arbetar med och som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar bland annat med föreläsningar och workshops inom ämnet.

Information om medlemsavgift

Digital Spelkultur har en medlemsavgift på 50 kr. Som medlem stöttar du föreningen ekonomiskt och får rabatterat inträde till kommande TVspelsjam!

För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 50 kr till föreningens bankgiro: 780-3208. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

123 - 427 51 94

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.

Bli även medlem i en avdelning

Om du vill kan du även bli medlem i en av föreningens avdelningar.