Logo
Logo

Bli medlem i ÖMF 2022

Med ett medlemskap i Mangaföreningen så kan du delta i alla aktiviteter som föreningen anordnar, du har rösträtt på våra årsmöten och kan bli vald till något förtroendeuppdrag. Ett medlemskap varar i ett år, från registrering tills nästa årsmöte, sedan måste man registrera sig igen.

Du ger även föreningen ett ekonomiskt stöd och ökar dess chans att överleva.

Medlemsavgiften är på 200 kronor.

Information om medlemsavgift

Medlemsavgiften kommer att gå på 200 kronor per år. Avgiften betalas via Swish, bankgiro eller med kort i föreningslokalen.
Vid betalning via Swish eller bankgiro så skriver man in sitt namn samt registrerings år som meddelande.
[NAMNÅÅÅÅ]
Ex: NicoleE2020

Bankgironummer
5067 2518

123 - 689 71 02

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.