Logo
Logo

Alftas Spelförening - gemenskap genom spelhobby.

Verksamhetsgrenar: Brädspel, Datorspel, LAN, Rollspel, TV-spel

Antal medlemmar
2021: 24
2020: 39
2019: 62
Förtroendevalda 2021
Styrelse
Ordförande: Maria Moreno Bolin
Kassör: Hans Engren
Sekreterare: Ella Henrysson
Ledamot: Fanny Engren
Ledamot: Micke Kjellgren
Revisorer
Revisor: Mikael Eriksson